KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN

TEL: +48 601 963 627
FAX: + 48 81 443 21 20

E-MAIL: HETMAN.CYCLING@GMAIL.COM

WYŚCIG HTC

Historia

Pierwszy wyścig kolarski tandemów o charakterze ogólnopolskim, został zorganizowany w Firleju i Lubartowie na jesieni w 1998 roku. Wzięło w nim udział 18 załóg z 4 klubów z Polski a wygrała je lubelska załoga, Robert Boguszewski z pilotem Michałem Wit Rusieckim. W następnym roku były dwie edycje tegoż wyścigu – wiosenna i jesienna. Wówczas rozgrywano 3 etapy – jazda indywidualna na czas, kryterium uliczne i wyścig ze startu wspólnego. Od 2000 roku, zawody te zyskały statut imprezy międzynarodowej, bo wzięły w nim udział 3 załogi zagraniczne obok 22 Polskich. Od tego czasu wyścig jest stale organizowany podczas weekendu majowego jako wieloetapowe zawody.
Mimo wielu trudności jakie zdarzały się podczas organizacji kolejnych edycji, wyścig zyskał status największej imprezy tandemowej w Polsce o charakterze międzynarodowym.
Komunikat o bieżącej edycji|Program
Regulamin wyściguZgłoszenia do wyścigu HTC przez email hetman.cycling@gmail.com  

KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN

TEL: +48 601 963 627
FAX: + 48 81 443 21 20

E-MAIL: HETMAN.CYCLING@GMAIL.COM