OSIĄGNIĘCIA TURYSTYCZNE

Osiągnięcia członków Kolarskiego Klubu Tandemowego HETMAN, należy podzielić na dwie zasadnicze części działalności klubu:

Sukcesy sportowe
Osiągnięcia turystyczne

Osiągnięcia turystyczne

Za osiągnięcia turystyczne należy uznać przede wszystkim imprezy o charakterze rajdów.

W czasie takiej imprezy, uczestnicy przejeżdżają z miejsca na miejsce, po określonej trasie w dowolnym tempie. Celem nie jest wynik sportowy a poznawanie w czasie przejazdu na tandemach trasy, krajobrazów, zabytków, dóbr kultury i wysiłek sportowy.

Pierwszymi imprezami turystycznymi były dwu lub trzy dniowe rajdy w których brało udział dwa lub trzy tandemy a trasy nie przekraczały terytorium województwa lubelskiego.

Prekursorem tej formy aktywnej uprawiania sportu był Piotr Ziółek, który w końcu lat 90 samotnie lub z drugim tandemem przemierzył trasę wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, wokół jezior mazurskich, lub wzdłuż wschodniego pogranicza.

Pierwszą dużą imprezą w której wzięli udział członkowie naszego klubu był międzynarodowy rajd Eurotour. Rajd ten zorganizowany został przez niemieckich niepełnosprawnych cyklistów pod kierownictwem euro-posła parlamentu europejskiego – Ditera Rogalę, na trasie Drezno, Berlin, Słubice, Poznań, Warszawa, Wilno, Rygatalin. Rajd Odbył się od 20 lipca do 8 sierpnia 2000 roku.

Dobre doświadczenia z pierwszych kontaktów z niemieckimi cyklistami zaowocowały współ organizacją następnego rajdu Eurotour w 2001 r. W ówczesnym rajdzie wzięło udział 7 załóg tandemowych z Lublina. W Lublinie rajd wystartował w dniu 23 czerwca 2001 r. i przebiegał w Polsce – Kielce, Częstochowę , Wrocław i Jelenią Górę, w Niemczech – Weißwasser, Berlin, Münster, Lilienthal, następnie Francja- Strasburg, Colmar potem Austria – Insbruk, Słowenia – Lubliana, Chorwacja – Zagrzeb, Serbia – Nowy Sad i meta w Belgradzie. W ówczesnym rajdzie uczestnicy byli wyjątkowo często goszczeni przez przedstawicieli administracji rządów krajów przez które przejeżdżał rajd. W Strasburgu po parlamencie europejskim oprowadzała uczestników rajdu ówczesna wice przewodnicząca parlamentu Nicole Fridman.

W 2002 roku liczna grupa polskich tandemowych cyklistów wzięła udział w kolejnym rajdzie eurotour, który odbył się w terminie 25 lipca do 15 sierpnia 2002r. Rajd rozpoczął się wizytą międzynarodowej grupie cyklistów niepełnosprawnych w komisji europejskiej Brukseli i przebiegał trasą poprzez: Holandię – Breda, Arthem, Niemcy – Münster, Hamburg, Schwerin, Berlin, Pasewalk, Polsak – Szczecin, Kołobrzeg, Słupsk, Gdynia, Iława, Pułtusk, Biała Podlaska, Lublin.

W 2003 roku przedolimpijskim, międzynarodowi współorganizatorzy rajdu Eurotour poprowadzili trasę z Niemiec – Lipsk, poprzez Pragę, Kraków, Budapeszt, Bukareszt, Warma, z metą w Atenach gdzie w następnym roku odbywała się 25 olimpiada. W tym rajdzie oprócz wielu atrakcji i spotkań niezwykle liczna liczba uczestników(60 osób) odwiedziła wyjątkowo wiele miejsc zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie.

W 2004 roku rajd Eurotour został przeprowadzony wyłącznie w Polskim towarzystwie na trasie z Bydgoszczy do Rzymu poprzez Kalisz, Opole, Ołomuniec, Wiedeń, Wenecję, Rawennę. Punktem kulminacyjnym rajdu była prywatna audiencja u Papieża Jana Pawła II w Castel Gandolfo w dniu 6 sierpnia 2004r.

W 2005 roku z powodu kłopotów finansowych zorganizowany został rajd po Polsce w którym wzięło udział 6 tandemów KKT HETMAN. Odbył się na trasie Lublin, Szczebrzeszyn, Zamość, Krasnystaw, Kodeń, Hajnówka z metą w Łomży.

W 2006 roku turystyczno kolarska ekipa Tandemów z KKT HETMAN przejechała poprzez Ukrainę . Trasa rajdu prowadziła z Lwowa poprzez Kamieniec Podolski, Odessę, Krym, Kijów i do Lublina.

W 2007 roku ponownie rajd rozpoczął się we Lwowie lecz przebiegał przez Rumuńską Suczawę, Nowy Soloniec i okolice, Mołdawski Konrad, Zatokę nad morzem Czarnym, Kamieniec Podolski, Lublin.

W 2008 roku członkowie KKT HETMAN odbyli rajd po raz pierwszy w Afryce – Tunezja, wyspa Djerba. Impreza odbył a się w grudniu, przyniosła wiele wrażeń i ciekawych przeżyć mimo że trwała niecałe dwa tygodnie.

W 2009 roku kolarsko turystyczna ekipa KKT HETMAN także w grudniu, odbyła swą eskapadę lądując w azjatyckim Sharm El Sheik nad Morzem Czerwonym. Z bazy w kurorcie odbyto wycieczki do Kairu, Jerozolimy i Betlejem.

W 2012 roku zorganizowany został rajd po europie. Odbył się on w dniach 27 sierpnia do 12 września 2012 roku. Przebiegał trasą drogami Rumuni, Węgier i Słowacji . Główną kwaterą było miasto Borsha położona w paśmie Alp Rodniańskich – południowo zachodnia Rumunia. Następnie uczestnicy przemieścili się do miasta Sibiu i poprzez trasę Transfogarską przejechano na
Węgry – Sholnok, gdzie zakończono rajd uczestnictwem w festiwalu folkowym. Atrakcje sportowe ograniczono do minimum ze względu na pogodę która nie sprzyjała, gdyż padały deszcze, momentami ulewy.

W 2013 roku odbyła się jedna impreza turystyczna Kolarski Rajd po Polsce w dniach 29 lipca do 10 sierpnia. Trasa Rajdu przebiegała z Lublina przez Zawichost, Kielce, Częstochowę, Piotrków, Kalisz, Rawicz, Przemków, Bielawę koło Zgorzelca, Bolków, by zakończyć się w Radkowie przy granicy czeskiej. Tym razem pogoda dopisała i uczestnicy oprócz sportowego wyczynu polegającego na przejechaniu całej trasy liczącej ok. 1000 km odwiedzili zabytki i uczestniczyli w imprezach kulturalnych spotykając się z sympatycznym przyjęciem.