KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN

TEL: +48 601 963 627
FAX: + 48 81 443 21 20

E-MAIL: HETMAN.CYCLING@GMAIL.COM

O NAS

Kolarski Klub Tandemowy „HETMAN” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w ewidencji klubów sportowych miasta Lublin /nr. rej. 113/. Jest również organizacją pożytku publicznego od marca 2008 roku pod numerem KRS 0000302155.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Głównym celem jest popularyzacja sportu wśród osób niewidomych i słabowidzących jako doskonałej formy rehabilitacji i możliwości rozwoju osobistego.

Podstawową działalnością klubu jest propagowanie kolarstwa tandemowego po przez zajęcia sportowe, organizowanie imprez – sportowych i turystycznych oraz udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Klub jest członkiem ogólnopolskiego Związku Kultury Fizycznej „OLIMP” w Warszawie, który zrzesza sportowców kolarstwa tandemowego z całej Polski. Członkowie klubu należą równolegle do krajowego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie ze statutem do reprezentacji klubu na zewnątrz upoważnieni są członkowie zarządu, którego kadencja trwa 4 lata. Aktualnie w zarządzie zasiadają:

Prezes Andrzej Góźdź
Vice-Prezes Piotr Ziółek
Sekretarz Aleksander Kmita
Skarbnik Kamil Wróblewski
Członek Zarządu Mariusz Wołkowicz
Komisja Rewicyjna:
Przewodniczący – Michał Ładniak
Sekretarz – Stanisław Kulczycki
Członek – Piotr Michalski

HISTORIA

Kolarstwo dla niepełnosprawnych wzrokowo to jedna z nowszych dyscyplin sportowych. Wyścigi kolarzy tandemowych w Europie zaczęto organizować dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku, a pierwsze poważne międzynarodowe zawody odbyły się w 1984 r. Przypomnieć należy, iż wyścigi tandemów na torze wśród osób pełnosprawnych były dyscypliną olimpijską od początku istnienia kolarstwa torowego na olimpiadach. Zaniechano ich w latach 90-tych kiedy uznano je za zbyt ryzykowne dla zawodników, bowiem prędkości rozwijane zaczęły przekraczać możliwości wytrzymałościowe sprzętu. W 1988 r. na paraolimpiadzie w Seulu po raz pierwszy rozegrano szosowe wyścigi tandemowe z udziałem osób niewidomych i słabo widzących. Natomiast wyścigi na torze trafiły dopiero do programu amerykańskiej paraolimpiady w Atlancie w 1996 roku, po dokonaniu technicznych udoskonaleń sprzętu.

Prekursorem polskiego kolarstwa tandemowego jest Ryszard Kożuch z Poznania. Uprawia kolarstwo od ponad 20 lat. Początkowo w wyścigach startował głównie za granicą, bo w Polsce nikt ich wówczas nie organizował. Pierwsze Mistrzostwa Polski zostały rozegrane w 1997 r. w Bielinach k. Kielc. W tych zawodach wystartowało 19 załóg z całej Polski, w tym 3 załogi z Klubu Hetman z Lublina, wówczas utworzona została sekcja kolarstwa tandemowego w ramach klubu sportowego niewidomych, słabo widzących Hetman. W I Mistrzostwach Polski w Bielinach w obu konkurencjach w wyścigu ze startu wspólnego i w jeździe indywidualnej na czas zwyciężyła załoga Robert Boguszewski z przewodnikiem Michałem Wit-Rusieckim, reprezentujący KS Hetman z Lublina. Sekcja kolarstwa tandemowego w Klubie niewidomych, słabo widzących Hetman w Lublinie w pierwszych swoich latach istnienia była największą sekcją w Polsce, w II Mistrzostwach Polski zorganizowanych w Jastkowie k. Lublina wystartowało aż 8 załóg reprezentujących sekcje kolarską KS Hetman.

W Mistrzostwach Polski w Jastkowie wygrała także z załoga Robert Boguszewski z przewodnikiem Michałem Wit-Rusieckim, lecz reprezentując już inny lubelski klub. Ta lubelska załoga wygrywała wszystkie wyścigi tandemów w Polsce przez następne 3 lata! Pierwszą porażkę Robert Boguszewski odniósł dopiero na MP w 2000 r., rozegranych w Strykowie k. Łodzi w wyścigu na czas ulegając kolegom z Lublina – Andrzejowi Góździowi z przewodnikiem Piotrem Sugierem. Notabene Piotr Sugier w następnych kilku latach startował z Robertem Boguszewskim jako reprezentanci Olsztyńskiego Klubu odnosząc dalsze sukcesy. Członkowie sekcji kolarskiej KS Hetman byli czołowymi zawodnikami w Polsce i już od 1998 r. najlepsi z nich reprezentowali kolarstwo tandemowe w zawodach międzynarodowych. Sekcja kolarska w Lublinie dla niewidomych słabo widzących Hetman pod kierownictwem prezesa Klubu Andrzeja Góźdź rozwijała się dynamicznie przyciągając do swych szeregów wiele osób młodych, którzy uprawiając kolarstwo rozwijali swe zainteresowania sportowe w trakcie nauki i często po jej zakończeniu. Do 2005 roku przewinęło się przez kolarska sekcję KS Hetman 24 załogi, w tym 4 załogi mieszane i damskie.

W 2006 r. z przyczyn organizacyjnych i technicznych kolarska sekcja KS Hetman wyodrębniła się w samodzielny klub. W październiku 2006 r. odbyło się zebranie założycielskie grupy inicjatywnej Kolarskiego Klubu Tandemowego Hetman, który w listopadzie został zarejestrowany przez Prezydenta Miasta Lublina jako samodzielny klub sportowy.

Dzisiaj w całej Polsce istnieje 13 kolarskich sekcji w klubach, a Kolarski Klub Tandemowy Hetman jest jednym z trzech Klubów zajmujących się tylko kolarstwem tandemowym. Klub nasz przejął działalność w ramach dyscypliny działalność kolarstwo tandemowe z terenu całej Lubelszczyzny, zrzesza aktualnie około 40 członków, którzy uprawiają kolarstwo tandemowe zarówno w wersji sportowej jak i turystycznej. Klub oprócz regularnych treningów organizuje także imprezy. W ramach imprez o charakterze sportowym organizujemy obozy szkoleniowe, rajdy po Polsce i za granica oraz tradycyjny wyścig kolarski O Puchar Marszałka Lubelszczyzny. Wyścig ten jest najstarszą wieloetapową imprezą w naszym kraju, w którym bierze udział corocznie 20-30 załóg z kraju i za granicy. Rozgrywany jest on tradycyjnie po drogach Lubelszczyzny w dniach 30 kwietnia – 3 maja.

W latach 2000-2009 członkowie sekcji kolarskiej KS Hetman, a następnie kolarskiego Klubu Tandemowego Hetman byli współorganizatorami rajdu kolarskiego Eurotour, który był imprezą międzynarodową. W ramach tej imprezy uczestnicy pochodzący z różnych krajów przejeżdżali na rowerach na trasie np. z Brukseli do Polski do Lublina (2002r.) , Z Lipska do Aten ( 2003), z Bydgoszczy do Rzymu (2004) , z Lublina na Krym (2006 r.) lub Lwów- Rumunia-Mołdawia- Kamieniec-Podolski (2007r.) W czasie tych rajdów oprócz sportowego dużego wysiłku uczestnicy zapoznają się z lokalną kulturą, zwiedzając zabytki i spotykając się z przedstawicielami administracji i miejscowej ludności. W ostatnich latach z powodu problemów finansowych impreza zwana Eurotourem została zawieszona, lecz mamy nadzieję na powrót jej do kalendarza nadchodzących lat najbliższych. W ostatnich latach sportowa praca członków KKT Hetman doprowadziła do sukcesów na forum krajowym.

Dwie najlepsze nasze pary w 2011 roku zdobyły tytuły Mistrzostw Polski w konkurencji kobiet Iwona Podkościelna z Aleksandrą Wnuczek wygrały wszystkie cztery konkurencje tych zawodów oraz w konkurencji mężczyzn Marcin Polak z Michałem Ładoszem czterokrotnie stanęli na najwyższym podium zawodów na Mistrzostwach Polski.

Przy organizacji imprez jak i bieżących prac treningowo-rehabilitacyjno-rekreacyjnych wielokrotnie korzystano z pomocy wolontariuszy oraz sponsorów. Działalność naszą w znacznej części opieramy na dotacjach celowych z Ministerstwa Sportu, organów administracji lokalnej i samorządowej, a także od sponsorów, których wkład rzeczowy lub finansowy mocno uzupełnia i wspiera naszą działalność. Zapraszając do dalszej współpracy i wspierania, wszystkim sponsorom i osobom życzliwym chcemy przekazać wyrazy szacunku, uznania i podziękowania.

Dalsze sukcesy naszych zawodników znajdują się w zakładce Sukcesy

● Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN

TEL: +48 601 963 627
FAX: + 48 81 443 21 20

E-MAIL: HETMAN.CYCLING@GMAIL.COM