KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN

TEL: +48 601 963 627
FAX: + 48 81 443 21 20

E-MAIL: HETMAN.CYCLING@GMAIL.COM

Aktualności

W 2024 r. coroczny Wyścig parakolarski realizowany jest przez Kolarski Klub Tandemowy Hetman dzięki wsparciu Sponsorów i Patronów:

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach zadania Organizacja imprez sportowych XXVII Edycja Ogólnopolskiego Wyścigu w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym

Wyścig jest realizowany w ramach projektu Integracja sportowa XXVII Ogólnopolski Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym i współfinansowany ze środków PFRON

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przy pomocy Gminy Lublin

Zadanie XXVII Wyścig w Kolarstwie Paraolimpijskim jest współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego

Sponsorzy

KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN

TEL: +48 601 963 627
FAX: + 48 81 443 21 20

E-MAIL: HETMAN.CYCLING@GMAIL.COM